تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: شطرنج

سعید مرتاضیان

استاد و مربی و داور درجه یک شطرنج بیش از…

سعید مرتاضیان

رشته:

امیر ذوالفقاری

مربی شطرنج از فدراسیون جمهوری اسلامی ایران سرپرست تیم های…

امیر ذوالفقاری

رشته:

ایمان علی عباسی

مربی شطرنج دوستان عزیزی که در دوره ثبت نام می…

ایمان علی عباسی

رشته:

مهدی زارع

آموزش شطرنج مقدماتی تا پیشرفته مربی حرفه ای با ریتینگ…

مهدی زارع

رشته:

error: