تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: آیکیدو

سعید نعمت اللهی

آیکیدو دارنده مدرک بین المللی از کشور ژاپن مربی رسمی…

سعید نعمت اللهی

رشته:

محمد صادق محمدپور

سوابق اجرایی : مسئول کمیته ی نمایشات مسئول کمیته ی…

محمد صادق محمدپور

رشته:

محمد عرب سرخی

محمد عرب سرخی

بنیان‌گذار و رئیس « آیکیدوی سنتی ایواما » در ایران…
محمد عرب سرخی

محمد عرب سرخی

رشته:

مهدی نعمتی

رنشی مهدی نعمتی بنیانگذار آی کی دو و آی کی…

مهدی نعمتی

رشته:

محسن فتحی

مربی درجه 3 آی کی دو و کیک بوکسینگ دبیر…

محسن فتحی

رشته:

احمد علی آق ساقلو

آی کی دو آی کی کای ایران سال 1998 در…

احمد علی آق ساقلو

رشته:

ابوالفضل سازنده

دارای دان 3جهانی از ژاپن نفر برتردرسال1393شهرستان قرچک نماینده و…

ابوالفضل سازنده

رشته:

سید سیامک حسینی

نماینده آی کی دو استان کردستان آی کی دو ،…

سید سیامک حسینی

رشته:

 محمد وطن نیا

مربی ممتاز در رشته آیکیدو مِی سِی کای سال ۱۳۹۰:…

 محمد وطن نیا

رشته:

مرتضی فخار

مسئول آی کی دو استان البرز مربی و داور رسمی…

مرتضی فخار

رشته:

error: