تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: جیتسا

فاطمه مطلبی

نایب ریس استان مازندران شغل پرسنل انتظامی قهرمان تورنمنت…

فاطمه مطلبی

رشته:

ملیحه باقری

مربی در رشته های ورزشی کاراته و جیتسا رئیس…

ملیحه باقری

رشته:

سمانه اتحاد

قهرمان چندین دوره مبارزات آزاد کشور فنی ترین مبارز…

سمانه اتحاد

رشته:

مهدی ایرانی نژاد

قهرمان آسیا و جهان ریاست سبک جیتسا استان اصفهان…

مهدی ایرانی نژاد

رشته:

کیانوش نجفی

دارای 17 سال سابقه رزمی در رشته های کونگ…

کیانوش نجفی

رشته:

error: