تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: کونگ فو

حامد شیبانی کارخانه

مربی کونگ فو…

حامد شیبانی کارخانه

رشته:

فاطمه اتحاد

مدرک مربیگری درجه 2 مدرک داوری درجه ۳…

فاطمه اتحاد

رشته:

احمد عبدی فرد

مبارزات خیابانی، دفاع شخصی و سلاح سرد مربیگری درجه ۲…

احمد عبدی فرد

رشته:

فخرالدین کریمی

از سال ۱۳۷۶در رشته رزمی کونگ فو توآ فعالیت دارم…

فخرالدین کریمی

رشته:

میکائیل صادقی

دارای مربیگری درجه ۳ فدراسیون کونگ فو و دارای داوری…

میکائیل صادقی

رشته:

مارال کشاورز

مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی با…

مارال کشاورز

رشته:

قربان اعظمی

مدارک فنی : دارای دان 7 کونگ فوتوآ – مدرک…

قربان اعظمی

رشته:

علی ايمانی

دارای مدرک مربیگری و داوری رسمی فدراسیون كونگ فو و…

علی ايمانی

رشته:

علیرضا ترخان

ورزش را از سال ١٣٧٩ با رشته های تكواندو و…

علیرضا ترخان

رشته:

ابراهیم حسینی حوری پسند

دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی مربیگری درجه 3 کونگ فو مربی…

ابراهیم حسینی حوری پسند

رشته:

error: