تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: کونگ فو

میکائیل صادقی

مربی درجه ۳ فدراسیون کونگ فو و داوری درجه ۲…

میکائیل صادقی

رشته:

مارال کشاورز

مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی با…

مارال کشاورز

رشته:

قربان اعظمی

مدارک فنی : دارای دان 7 کونگ فوتوآ – مدرک…

قربان اعظمی

رشته:

علی ايمانی

دارای مدرک مربیگری و داوری رسمی فدراسیون كونگ فو و…

علی ايمانی

رشته:

علیرضا ترخان

ورزش را از سال ١٣٧٩ با رشته های تكواندو و…

علیرضا ترخان

رشته:

ابراهیم حسینی حوری پسند

دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی مربیگری درجه 3 کونگ فو مربی…

ابراهیم حسینی حوری پسند

رشته:

علی اسدی

15 سال مربی کونگ فو توآ حکم مربیگری درجه سه…

علی اسدی

رشته:

آیت شایان فر

ریاست سبک وو وی کونگ فو نماینده لی چوان ووشو…

آیت شایان فر

رشته:

صادق اصغرنژاد

دارای ۹ سال سابقه مربیگری نماینده یین یانگ کونگ فو…

صادق اصغرنژاد

رشته:

علی گنجی

مربی رسمی فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی مربی رشته…

علی گنجی

رشته:

error: