تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: نینجوتسو

مهدی صلح دوست

مربی و داور درجه یک نینجوتسو و جوجیتسو بوگه ی…

مهدی صلح دوست

احسان سلیمی

احسان سلیمی

داور و مربی فدراسیون ورزشهای رزمی قهرمان کشوری و استانی…
احسان سلیمی

احسان سلیمی

حجت صابری

مربی و داور درجه 1 فدراسیون ورزشهای رزمی در رشته…

حجت صابری

داودیاری

مربی نین جوتسو  و نینجا مربیگری درجه سه کارشناسی تربیت…

داودیاری

طنین عدالتی

مبارزه شامل ضربات دست و پا و اصول مبارزه دفاع…

طنین عدالتی

error: