تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: تکواندو

فریبا رابهیان

مربیگری تکواندو ( بین المللی) نائب رئیس هیئت تکواندو شمالغرب…

فریبا رابهیان

رشته:

بهزاد حاجی حسینی

مربی بین المللی و داور رسمی درجه ۲ (Kuorugi &…

بهزاد حاجی حسینی

رشته:

هادی جباری

مربی بین المللی تکواندو داور بین المللی هانمادانگ تکواندو داور…

هادی جباری

رشته:

فهیمه کریمی عواطفی

مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو و دفاع شخصی و…

فهیمه کریمی عواطفی

رشته:

مصطفی پناهی

مربی درجه یک رسمی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران دان…

مصطفی پناهی

رشته:

الهه آجرلو

مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو مربی و داور رسمی…

الهه آجرلو

رشته:

فاطمه درحی

نائب رئیس هیئت تکواندو مشهد مربی بین المللی، داور و…

فاطمه درحی

رشته:

مرضیه رضازاده شمخال

سوابق 25سال سابقه فعالیت در زمینه ورزشهای رزمی 14 سال…

مرضیه رضازاده شمخال

رشته:

الهام درحی

مربی و داور ( درجه یک ) فدراسیون تکواندو جمهوری…

الهام درحی

رشته:

کرم قلندری

مربی و داور رسمی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران مدرس دانشگاه…

کرم قلندری

رشته:

error: