تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: تکواندو

آرزو اسمیه

فارغ التحصیل دانشکده تکواندو مربی درجه۲ فدراسیون تکواندو داور درجه۲…

آرزو اسمیه

رشته:

سیده کبری رنجی بناب

مربی تکواندو…

سیده کبری رنجی بناب

رشته:

احد کیومهر بخشایش

دان ۷ کشوری تکواندو دان ۵ فدراسیون جهانی کوکیوان داور…

احد کیومهر بخشایش

رشته:

علی خرسندی

مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو مربی و داور دفاع…

علی خرسندی

رشته:

الهه آجرلو

مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو مربی و داور رسمی…

الهه آجرلو

رشته:

هادی جباری

مربی بین المللی تکواندو داور بین المللی و ملی هانمادانگ،کیوروگی…

هادی جباری

رشته:

مریم امیری

مربی تیم تکواندو خردسالان استان تهران درمسابقات کشوری سال ۱۳۹۵یزد…

مریم امیری

رشته:

فریبا رابهیان

مربیگری تکواندو ( بین المللی) نائب رئیس هیئت تکواندو شمالغرب…

فریبا رابهیان

رشته:

بهزاد حاجی حسینی

مربی بین المللی و داور رسمی درجه ۲ (Kuorugi &…

بهزاد حاجی حسینی

رشته:

منصور چمی

دریافت دان ۵ تکواندو در سال 95 از سال ۸۷…

منصور چمی

رشته:

error: