تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: تای چی

رضا عابدین پور

داور و مربی رسمی فدراسیون ووشو سابقه فراگیری تای چی…

رضا عابدین پور

رشته:

نژلا معتمدی

مربی رسمی فدراسیون ووشو و تای چی مربيگری بين المللی …

نژلا معتمدی

رشته:

جاهد باقری

مربی تخصصی سبک تای چی چوان قهرمان ، داور و…

جاهد باقری

رشته:

محمد مولودی

عضو اسبق تیم ملی ووشو رشته تخصصی تای چی داور…

محمد مولودی

رشته:

افسانه سرجو

مربی تای چی در تمام سطوح عمومی و خصوصی مربی…

افسانه سرجو

رشته:

سید هاتف آل یعقوب

مربی و داور سبک تای چی چوان دارای مدرک مربیگری…

سید هاتف آل یعقوب

رشته:

جواد باقری

آموزش تای چی در تمامی سطوح توسط مربی تیم ملی…

جواد باقری

رشته:

نيكو زندی مقدم

نيكو زندی مقدم

مربی بين المللی و مربی درجه يك رشته ورزشی تای…
نيكو زندی مقدم

نيكو زندی مقدم

رشته:

روناک برزگری خانقاه

مربی بين المللی تای چی چوان ، مربی تيم ملی…

روناک برزگری خانقاه

رشته:

error: