تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: وینگ چون

هادی بلوکی

وینگ‌چون (دفاع شخصی‌برتر) آموزش وینگ‌چون wt طبق آخرین متد آموزشی…

هادی بلوکی

رشته:

سید جمال الدین عمادی

مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت سوابق فنی: دارای مدرک مربی ملی…

سید جمال الدین عمادی

رشته:

محمد علی علینژاد

دارای مدرک تکنسینی ۳ از کشور آلمان دان ۳فدراسیون ووشو…

محمد علی علینژاد

رشته:

شهرام اولاد

مربی درجه یک فدراسیون هنرهای رزمی مربی رسمی فدراسیون ووشو…

شهرام اولاد

رشته:

علیرضا قربانپور

سیفو علیرضا قربانپور درجه ٣ تكنسینی از سازمان جهانی وینگ…

علیرضا قربانپور

رشته:

هادی تقی زاده

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مربی درجه 2 و داور…

هادی تقی زاده

رشته:

error: