تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: ورزشهای نشانه روی

وحید بیات

مربی رسمی فدراسیون بولینگ و بیلیارد رییس کمیته آموزش استان…

وحید بیات

رشته:

محمدرضا فراهانی

دبیر هیات انجمن های ورزشی و دبیر کمیته استان تهران…

محمدرضا فراهانی

رشته:

نیما متقی

20 سال سابقه کاری در دو رشته اسنوكر و پاكت…

نیما متقی

رشته:

سجاد پورجعفر

سجاد پورجعفر

مربی دارت استان آذربایجان شرقی مسئول دارت استان دبیر دارت…
سجاد پورجعفر

سجاد پورجعفر

رشته:

مرتضی ترابی

مربی اسنوکر و بیلیارد دارای چندین عنوان قهرمانی در سطح…

مرتضی ترابی

رشته:

error: