تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: ورزشهای گروهی

بهنام فتحی لجبین

مدرک مربیگری سطح یک فوتسال ایران حضور در دوره های…

بهنام فتحی لجبین

رشته:

ولیداد کریمی پور

مدت 10 سال سابقه مربی گری و کمک مربیگری و…

ولیداد کریمی پور

رشته:

آتوسا غلامی

مربی والیبال سی ایکس فیتنس…

آتوسا غلامی

رشته:

نیما امینی

مربی بدمینتون قائم شهر…

نیما امینی

مرتضی افروز

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت ورزشی مدرک مربیگری :…

مرتضی افروز

رشته:

سید عبدالرحیم مختاری

دارای مدرک مربیگری فوتبال cآسیا…

سید عبدالرحیم مختاری

رشته:

حلیمه پورشریفی

دوره مربیگری فوتبال درجه D آسیا شهرستان ملارد گواهی آنالیز…

حلیمه پورشریفی

رشته:

آرش شیرزادی دهکهنه

دارای باشگاه ورزشی بلوط بلند دهدز شرکت در مسابقات لیگ…

آرش شیرزادی دهکهنه

رشته:

حجت عباسعلی زاده

مربیگری فوتبال D آسیا…

حجت عباسعلی زاده

رشته:

ابوالفضل کارچانی

مربی فوتبال اراک…

ابوالفضل کارچانی

رشته:

error: