تبلیغات

برچسب: مربی کاراته تهران

سید امیرحسین هاشمی

مربی رسمی سبک میکس کیک بوکسینگ مربی رسمی سبک…

سید امیرحسین هاشمی

رشته:

مریم رزمی قبادلو

مربیگری درجه یک کاراته کنترلی سبک وادوریو بین المللی…

مریم رزمی قبادلو

رشته:

سید اسمعیل برادران قوامی

سابقه کار ۵۰ سال داور آسیا و مربیگری درجه…

سید اسمعیل برادران قوامی

رشته:

علی راسفیجانی

سابقه شرکت در چند دوره مسابقات آزاد کاراته و…

علی راسفیجانی

رشته:

error: