ما را دنبال کنید:

تمرینات

قایقی دست باز سیم کش نشسته

قایقی دست باز دستگاه سیم کش نشسته، پشت، شانه ها و عضله دوسر را تقویت می کند و در عین حال ثبات مرکز بدن و هم ترازی ستون فقرات را بهبود می بخشد. گرفتن عریض باعث افزایش مقاومت در قسمت بالایی پشت و شانه عقب می شود.

آموزش حرکت قایقی دست باز سیم کش نشسته

1. در یک ایستگاه با کابل قرقره پایین بنشینید، میله را با دستان خود کمی بازتر از عرض شانه نگه دارید. با استفاده از پاهای خود، نیم تنه خود را به سمت عقب فشار دهید تا بازوهای شما کاملاً کشیده شوند و وزن را تحمل کنید.
2. قفسه سینه خود را به سمت جلو، شانه ها پایین و پشت قوس دار نگه دارید، میله را به سمت کمر خود بکشید. وزنه را به حالت اولیه برگردانید.

مشخصات حرکت

عضلات درگیر

حرکات عضله هدف مشابه

error: