با مربی ، مرجع تخصصی خدمات ورزشی به مربیان و ورزشکاران

به سامانه بامربی؛ مرجع تخصصی مربیان ورزشی ایران خوش آمدید.

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

آخرین مربیان ثبت شده در سامانه

محمد موسوی

قهرمان چندین دوره کشوری و بین المللی سازنده چندین قهرمان…

محمد موسوی

کیمیا پناهی

آموزش رسمی و فدراسیونی کیک بوکسینگ دارای مدرک رسمی از…

کیمیا پناهی

حسین آزادپور

مربی بوکس از سال 1370 چندین دوره بعنوان سرمربی تیم…

حسین آزادپور

رشته:

فرهاد طاوسی

قهرمان اورآسیا طلا قهرمان چندین دوره کشوری و استانی مربی…

فرهاد طاوسی

رشته:

زهرا ربیعی

درجه Bپرورش اندام، درجهAکار بادستگاه، درجهBآمادگی جسمانی، تی آرایکس، سی…

زهرا ربیعی

رشته:

دسته بندی رشته های ورزشی

ورزشهای رزمی

ورزشهای حرکتی

ورزشهای گروهی

بدنسازی

ورزشهای پهلوانی

ورزشهای آبی

ورزشهای سواری

ورزشهای ماجراجویانه

ورزشهای هوایی

ورزشهای نشانه روی

ورزشهای معلولین

باشگاه های ورزشی

ورزشهای رزمی

ورزشهای حرکتی

[postcount="3"]
546
error: