ثبت مربی در سامانه

اطلاعات هویتی*
تلفن همراه شما برای عموم نمایش داده خواهد شد.
تنها نام رشته ورزشی اصلی که در آن مشغول به مربیگری هستید را وارد نمایید.
آدرس باشگاه*
تصویر و عکس ورزشی مربوط به رشته ورزشی به نحوی که چهره مربی در آن مشخص باشد ( توجه نمایید هرچه حجم تصاویر ارسالی بیشتر باشد مدت زمان ارسال فرم بیشتر میشود و حجم تصویر ارسالی نباید بیشتر از ۵ مگابایت باشد)
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, gif, png, jpeg, Max. file size: 5 MB, Max. files: 6.
    توافقنامه*
    نوع ثبت اطلاعات خود را انتخاب کنید*
    مربیانی که بصورت مربی ویژه در سایت ثبت نام کرده و در صفحه اصلی و قسمت های تبلیغات قرار میگیرند، پس از پایان مدت زمان طرح ویژه، اطلاعات و صفحه آنها بصورت استاندارد درآمده و در سامانه قابل جستجو و مشاهده خواهد بود. تمامی طرح ها بهمراه یک سال اشتراک ویژه پوشش خبری میباشد.