ثبت استاندارد

150,000تومان
سالانه
 • ایجاد صفحه شخصی مربی
 • آدرس یکتا
 • آلبوم تصاویر
 • نمایش ویدئو
 • نمایش در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در بخش تبلیغات سایت
ثبت نام در سامانه

ثبت ویژه

200,000تومان
سالانه
 • ایجاد صفحه شخصی مربی
 • آدرس یکتا
 • آلبوم تصاویر
 • نمایش ویدئو
 • 30 روز نمایش در صفحه اصلی سایت
 • 30 روز نمایش در بخش تبلیغات سایت
ثبت نام در سامانه

طرح ویژه

100,000تومان
ماهانه
 • نمایش پروفایل در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در صفحات جانبی سایت
 • نمایش در بخش تبلیغات سایت
 • افزایش بازدید صفحه
 • رشد سریعتر در جایگاه گوگل
 • 30 روز نمایش ثابت
ثبت نام در سامانه