تعرفه ها

خدماتتعرفه

 • ایجاد صفحه شخصی مربی
 • انتشار در کانال تلگرام
 • امکان قرارگیری 3 عکس در صفحه مربی
  100,000 تومان

  • ایجاد صفحه شخصی مربی
  • به مدت 30 روز نمایش در صفحه اصلی و جانبی سایت
  • قرار گیری در بخش مربیان ویژه
  • انتشار در کانال تلگرام
  • قرار گیری ویدئو در وب سایت و سایت آپارات
  • امکان قرارگیری 6 عکس در صفحه مربی
  160,000 تومان

  • به مدت 30 روز نمایش در صفحه اصلی و جانبی سایت
  • قرارگیری در بخش مربیان ویژه
  • قرارگیری در سر لیست مربیان رشته ورزشی خود
  100,000 تومان

  error: