ثبت استاندارد

تومان 360,000 سالانه
 • ایجاد صفحه شخصی مربی
 • آدرس یکتا
 • آلبوم تصاویر
 • نمایش ویدئو
 • 30 روز نمایش در صفحه اصلی سایت
 • 30 روز نمایش در بخش تبلیغات سایت

ثبت ویژه

تومان 460,000 سالانه
 • ایجاد صفحه شخصی مربی
 • آدرس یکتا
 • آلبوم تصاویر
 • نمایش ویدئو
 • 30 روز نمایش در صفحه اصلی سایت
 • 30 روز نمایش در بخش تبلیغات سایت
محبوب ترین

تبلیغات ویژه

تومان 180,000 ماهانه
 • نمایش پروفایل در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در صفحات جانبی سایت
 • افزایش بازدید صفحه
 • رشد سریعتر در جایگاه گوگل
 • 30 روز نمایش در صفحه اصلی سایت
 • 30 روز نمایش در بخش تبلیغات سایت

ثبت باشگاه ورزشی

تومان 550,000 سالانه
 • ایجاد صفحه اختصاصی باشگاه
 • آدرس یکتا
 • آلبوم تصاویر باشگاه ورزشی
 • نمایش ویدئو سالن و باشگاه

تبلیغات بنری ثابت

تومان 650,000 ماهانه
 • نمایش بنر تبلیغاتی ثابت در تمامی صفحات مربیان
 • بالاترین نرخ بازدید در سایت نسبت به سایر طرح ها
 • طراحی اختصاصی بنر بصورت رایگان
 • رشد سریعتر در جایگاه گوگل