محاسبه چربی بدن ( BFP )

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

چربی بدن، اضافه وزن و چاقی

اصطلاح علمی چربی بدن “بافت چربی” است. بافت چربی تعدادی از عملکردهای مهم را انجام می دهد. هدف اصلی آن ذخیره چربی هایی است که بدن از آنها انرژی تولید می کند. علاوه بر این، تعدادی از هورمون های مهم را ترشح می کند و مقداری کوسن و عایق را برای بدن فراهم می کند.

چربی بدن شامل چربی ضروری بدن و ذخیره چربی بدن است. چربی ضروری بدن، سطح پایه چربی است که در اکثر نقاط بدن یافت می شود. این چربی ضروری است که زندگی و عملکردهای تولید مثل را حفظ می کند. میزان چربی ضروری در مردان و زنان متفاوت است و معمولاً در مردان 2تا5 درصد و در زنان 10تا13 درصد است. محدوده سالم چربی بدن برای مردان به طور معمول 8تا19 درصد، در حالی که محدوده سالم برای زنان 21تا33 درصد تعریف شده است. در حالی که داشتن چربی اضافی بدن می تواند تأثیرات مضر زیادی بر سلامت فرد بگذارد، چربی ناکافی بدن نیز می تواند اثرات منفی خود بر سلامتی را داشته باشد و حفظ درصد چربی بدن در زیر یا حتی در محدوده درصد ضروری چربی بدن موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

چربی ذخیره چربی است که در بافت چربی تجمع می یابد، خواه چربی زیر جلدی (در عمق زیر و دور اندام های حیاتی پیچیده شود) یا چربی احشایی (چربی واقع در داخل حفره شکم ، بین اندام ها)، و اشاره به چربی بدن به طور معمول به این نوع اشاره دارد. در حالی که مقداری چربی ذخیره سازی ایده آل است، مقادیر اضافی چربی ذخیره می تواند پیامدهای منفی جدی برای سلامتی داشته باشد.

با توجه به اینکه اقدامات کافی برای جلوگیری از افزایش چربی بدن انجام نشده است، چربی اضافی بدن منجر به اضافه وزن و در نهایت چاقی می شود. توجه داشته باشید که اضافه وزن لزوماً نشان دهنده اضافه چربی بدن نیست. وزن بدن فرد از عوامل متعددی شامل (اما نه محدود به) چربی بدن، ماهیچه، تراکم استخوان و میزانی آب تشکیل شده است. بنابراین، افراد بسیار عضلانی اغلب به عنوان افراد دارای اضافه وزن طبقه بندی می شوند.

میزان تجمع چربی بدن در افراد مختلف متفاوت است و به عوامل زیادی از جمله عوامل ژنتیکی و همچنین عوامل رفتاری مانند عدم ورزش و مصرف زیاد غذا بستگی دارد. به دلیل عوامل مختلف ، کاهش چربی بدن ذخیره شده در ناحیه شکم برای برخی افراد دشوارتر است. با این حال، نشان داده شده است که مدیریت رژیم غذایی و ورزش باعث کاهش چربی ذخیره شده می شود. توجه داشته باشید که هم زنان و هم مردان چربی بدن را متفاوت ذخیره می کنند و این می تواند در طول زمان تغییر کند. پس از 40 سالگی (یا پس از یائسگی در برخی موارد برای زنان)، کاهش هورمونهای جنسی می تواند منجر به چربی اضافی بدن در اطراف معده در مردان یا در ناحیه باسن و ران زنان شود.

آزمایشگاه آنلاین بامربی

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

محاسبه درصد چربی بدن (BFP)

محاسبه وزن ایده آل (IBW)

محاسبه ضربان قلب پایه

محاسبه نیاز روزانه آب بدن

محاسبه قدرت بیشینه (1RM)

محاسبه نوع استخوان بندی

محاسبه متابولیسم پایه (BMR)

آزمون سنجش شخصیت ورزشی

007 - AutismCreated with Sketch. تست هوش هیجانی در ورزش

تبلیغات