پوشش خبری و رسانه ای

جهت پوشش خبری و رسانه ای معرفی باشگاه، مربی و رشته ورزشی، قهرمانان، مسابقات، همایشها و مراسم های ورزشی، سمینارها و دوره ها و … در پایگاه های خبری معتبر و همچنین شبکه های رسانه ملی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09198359941