محاسبه نوع استخوان بندی

  • Hidden

اندازه گیری مچ دست با انگشتان

این روش دقت کمتری نسبت به محاسبه با اعداد دارد. انگشت شست و میانی خود را در کوچکترین قسمت مچ دست بپیچید. اگر آنها همپوشانی داشته باشند، شما دارای استخوان بندی ریز و کوچکی هستید. اگر آنها همدیگر را لمس کنند، شما استخوان بندی متوسط دارید و اگر به سختی می توانید آنها را لمس کنید یا آنها را لمس نمی کنید، یک استخوان بندی درشت و بزرگ دارید.

آزمایشگاه آنلاین بامربی

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

محاسبه درصد چربی بدن (BFP)

محاسبه وزن ایده آل (IBW)

محاسبه ضربان قلب پایه

محاسبه نیاز روزانه آب بدن

محاسبه قدرت بیشینه (1RM)

محاسبه نوع استخوان بندی

محاسبه متابولیسم پایه (BMR)

آزمون سنجش شخصیت ورزشی

007 - AutismCreated with Sketch. تست هوش هیجانی در ورزش

تبلیغات