نوع استخوان بندی

محاسبه نوع استخوان بندی

  • Hidden

اندازه گیری مچ دست با انگشتان

این روش دقت کمتری نسبت به محاسبه با اعداد دارد. انگشت شست و میانی خود را در کوچکترین قسمت مچ دست بپیچید. اگر آنها همپوشانی داشته باشند، شما دارای استخوان بندی ریز و کوچکی هستید. اگر آنها همدیگر را لمس کنند، شما استخوان بندی متوسط دارید و اگر به سختی می توانید آنها را لمس کنید یا آنها را لمس نمی کنید، یک استخوان بندی درشت و بزرگ دارید.

error: