classiera loader

محاسبه شاخص توده بدنی – BMI

محاسبه شاخص توده بدنی

require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

 


جهت تعیین وزن مناسب شاخصهایی نیازاست و یکی ازآنها bmi یا شاخص توده بدنی ( Body Mass Index ) بوده و این نمایه میزان تناسب قد و وزن فرد را اندازه گیری میکند. امکان محاسبه bmi شاخص توده بدنی در این بخش بشکل آنلاین وجود دارد و از این شاخص ،در تعیین وضعیت سلامتی وزن خویش میتوانید استفاده نمایید.

در محاسبه آنلاین شاخص توده بدنی جنسیت افراد ( مرد ، زن ) تاثیری ندارد. بدین معنی که فرمول محاسبه bmi زنان و مردان یکسان بوده و از یک روش استفاده میگردد ولی درتفسیر شاخص توده بدنی ( Body Mass Index ) ، جنسیت فرد در تعیین پهنه وزن مناسب و اضافه وزن فرد تفاوت ایجاد میکند.

همچنین باعنایت به اینکه ورزشکاران چیره دست نسبت به افراد عادی حائز بافت عضلانی بیشتری هستند لذا شاخص توده بدنی یا bmi آنها (درحالت قد برابر) درمقابل افراد معمولی مقداری بیشتراست.
این شاخصه برای کودکان و افراد با بیماری شدید و یا معلولیت و همچنین زنان باردار مرجع مناسبی برای تناسب وزن و قد نمیباشد .