محاسبه قدرت بیشینه ( 1RM )

با استفاده از این ماشین حساب قدرت بیشینه خود را در حرکات مختلف کار با وزنه محاسبه کنید.
برای بزرگتر، قوی تر و سریع تر شدن برنامه داشته باشید!

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

چگونه می توانم یک تکرار حداکثر خود را آزمایش کنم؟

مربیان اغلب برنامه هایی را با درصد بر اساس حداکثر تکرار (1RM) شما تنظیم می کنند. زیرا سطح واقعی شما را نمی دانند، اما می دانند که از چند درصد نسبت به 1RM شما استفاده کنند. در اینجا چند نکته مهم را باید هنگام استفاده از آنها به خاطر بسپارید:

 • هر چه تعداد تکرارهای وارد شده کمتر باشد، 1RM شما دقیق تر خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر سه تکرار (3RM) تخمینی بهتر از 12RM به شما می دهد.
 • هنگامی که فرم حرکت شما در معرض خرابی قرار دارد یا دامنه حرکتی شما کاهش می یابد، تمرین خود را متوقف کنید. هیچ 1RM ارزش صدمه دیدن را ندارد.
 • به یاد داشته باشید که هر تمرین و حرکت، 1RM مخصوص به خود را دارد. برای محاسبه تکرار اسکوات جلو از 1RM اسکوات پشت خود استفاده نکنید.

آزمایشگاه آنلاین بامربی

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

محاسبه درصد چربی بدن (BFP)

محاسبه وزن ایده آل (IBW)

محاسبه ضربان قلب پایه

محاسبه نیاز روزانه آب بدن

محاسبه قدرت بیشینه (1RM)

محاسبه نوع استخوان بندی

محاسبه متابولیسم پایه (BMR)

آزمون سنجش شخصیت ورزشی

007 - AutismCreated with Sketch. تست هوش هیجانی در ورزش

تبلیغات