تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی کاراته

جهاد رضائی تزنگی

شروع کاراته سال ۶۲با سبک کان ذن […]

جهاد رضائی تزنگی

رشته:

محمد رضا امانی

اینجانب دارای مربیگری درجه یک جهانی هستم […]

محمد رضا امانی

رشته:

محدثه بیگدلی

مربی کاراته فعال در شهر قدس

محدثه بیگدلی

رشته:

زبیده گروسی

مربی رسمی درجه دو فدراسیون کاراته و […]

زبیده گروسی

رشته:

فاطمه معصومی فر

۵ سال سابقه مربیگری کاراته دارای مدرک […]

فاطمه معصومی فر

رشته:

مهدی رمضانی

دان ۲ کیوکوشین کاراته و مربیگری از […]

مهدی رمضانی

رشته:

بهنوش قاسمی

مربی کاراته فعال در سنندج

بهنوش قاسمی

رشته:

فرشاد حاتمی پور

مربیگری درجه ۳ کاراته مربیگری درجه ۳ […]

فرشاد حاتمی پور

رشته:

حمیدرضا بیگدلی

چندین عنوان قهرمانی کشوری سوکیوکوشین کاراته

حمیدرضا بیگدلی

رشته:

محسن سیفی

مربی درجه یک ملی کاراته مربی جودو […]

محسن سیفی

رشته:

نمایش بیشتر