تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: کیک بوکسینگ

منیژه موسوی زاده

از سال ۷۰ رشته رزمی کار میکنم در رشته های…

منیژه موسوی زاده

محمد موسوی

قهرمان چندین دوره کشوری و بین المللی سازنده چندین قهرمان…

محمد موسوی

کیمیا پناهی

آموزش رسمی و فدراسیونی کیک بوکسینگ دارای مدرک رسمی از…

کیمیا پناهی

نرگس همتی طالبخان

کارشناس تربیت بدنی و دبیرتربیت بدنی مربی درجه ۳ کیک…

نرگس همتی طالبخان

نیما عالشی

مربی و داور رسمی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی دان…

نیما عالشی

معراج به کردار

مربیگری درجه دو کیک بوکسینگ دو دهه مشغول به فعالیت…

معراج به کردار

سید مهدی سجادی

مربی و داور رسمی کیک بوکسینگ قهرمان چندین دوره مسابقات…

سید مهدی سجادی

وحید فارسی

مربیگری و داوری بین المللی کیک بوکسینگ چندین دوره قهرمانی…

وحید فارسی

معصومه آقاتبار

مربی رسمی رشته کیک بوکسینگ داور درجه دو کیک بوکسینگ…

معصومه آقاتبار

حسن بختیاری

مربی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزش های رزمی چندین دوره قهرمان…

حسن بختیاری

error: