تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: کیک بوکسینگ

رابین رمضانی

پرورش شخصیتی قویتر، روانی آرامتر، با ورزش آموزش 0 تا…

رابین رمضانی

حسین دلشاد

موسس آکادمی ورزشهای رینگی مربی چندین قهرمان بین المللی آموزش…

حسین دلشاد

پریا ندیران میاندواب

داور رسمی فدراسیون ورش های رزمی مربی رسمی فدراسیون ورزش…

پریا ندیران میاندواب

امین شهبندی

مربی فول کیک بوکسینگ بندرانزلی مربی دفاع شخصی(جودو)بندرانزلی…

امین شهبندی

احمد علی دهدار

اینجانب ورزش را از سال 67 با کان ذریو زیر…

احمد علی دهدار

محمد بهرام جودری

مربی و داور بین المللی فدراسیون ورزش‌های رزمی در رشته…

محمد بهرام جودری

علی اصغر شدیدی

مربی رسمی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در رشته کیک…

علی اصغر شدیدی

دکتر تورج علی عنصری

تورج علی عنصری

دکتری مدیریت ورزشی ریاست انجمن کیک بوکسینگ و موی تای…
دکتر تورج علی عنصری

تورج علی عنصری

ابراهیم حیاتی

مربی درجه یک کیک بوکسینگ مربی درجه ۲ کونگ فو…

ابراهیم حیاتی

سمیه بابایی متانکلایی

مربی درجه سه  تاپ کیک بوکسینگ…

سمیه بابایی متانکلایی

error: