تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: ایروبیک

مریم احمدی

مدارک شامل ایروبیک، آمادگی جسمانی و cx…

مریم احمدی

رشته:

شادی فتحی

مربی ایروبیک…

شادی فتحی

رشته:

آیلار دلیر

بازیکن بدمینتون ، قهرمان اول چهار منطقه تهران رشته آمادگی…

آیلار دلیر

رشته:

فرشته احسانی

مربی ایروبیک ،بادی ریتم ، بدنسازی مربی ایروبیک پیشرفته ،…

فرشته احسانی

رشته:

سوسن کریمی

نماینده جیتسای بانوان استان مربی درجه ۳ آمادگی جسمانی ،…

سوسن کریمی

رشته:

مهسا مجيدی

مربي ایروبیک مربی دنس حرفه اي و مدرن ( انواع…

مهسا مجيدی

رشته:

مهسا جوادى

دانشجوى ارشد بيومكانيك تربيت بدنى ‏‎داراى مربيگرى ايروبيك از فدراسيون…

مهسا جوادى

رشته:

error: