تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: یوگا

اکرم مختاریان

مدرک مربیگری درجه ۳ یوگا مدرک داوری بین المللی درجه…

اکرم مختاریان

رشته:

وحید دانشور

مدرک مربیگری درجه سه یوگا مدرک مدرسی یوگا مدرک تحصیلی…

وحید دانشور

رشته:

علیرضا رضایی

10سال تمرین گروهی و انفرادی یوگا با مربی در اهواز…

علیرضا رضایی

رشته:

تکتم کاشانی

• مدرک یوگا از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران • شاغل…

تکتم کاشانی

رشته:

فاطمه فتاحی

من دارای مدرک مربی گری یوگا از فدراسیون ورزشهای همگانی…

فاطمه فتاحی

رشته:

عبدالرضا مهرگانی

شروع فعالیت های ورزشی از سال 68 کارشناش ارشد روانشناسی…

عبدالرضا مهرگانی

رشته:

سیران میرزائی

اینجانب مربی درجە ۳یوگا از سال ۱۳۹۶شروع بە فعالیت در…

سیران میرزائی

رشته:

زهره زارع زاده مهریزی

رئیس کمیته یوگا شهرستان مهریز یزد مربی یوگا…

زهره زارع زاده مهریزی

رشته:

آزیتا باقرزاده

آزیتا باقرزاده هستم. از سن ۱۲ سالگی همواره به‌شکل تخصصی…

آزیتا باقرزاده

رشته:

فرزانه عظیمی

ده سال سابقه تمرینات یوگا و تنفس 5 سال مدرک…

فرزانه عظیمی

رشته:

error: