تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: یوگا

فاطمه فتاحی

من دارای مدرک مربی گری یوگا از فدراسیون ورزشهای همگانی…

فاطمه فتاحی

رشته:

تکتم کاشانی

• مدرک یوگا از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران • شاغل…

تکتم کاشانی

رشته:

عبدالرضا مهرگانی

شروع فعالیت های ورزشی از سال 68 کارشناش ارشد روانشناسی…

عبدالرضا مهرگانی

رشته:

سیران میرزائی

اینجانب مربی درجە ۳یوگا از سال ۱۳۹۶شروع بە فعالیت در…

سیران میرزائی

رشته:

زهره زارع زاده مهریزی

رئیس کمیته یوگا شهرستان مهریز یزد مربی یوگا…

زهره زارع زاده مهریزی

رشته:

فرزانه عظیمی

ده سال سابقه تمرینات یوگا و تنفس 5 سال مدرک…

فرزانه عظیمی

رشته:

آزیتا باقرزاده

آزیتا باقرزاده هستم. از سن ۱۲ سالگی همواره به‌شکل تخصصی…

آزیتا باقرزاده

رشته:

نسرین سمرقندی

نسترن سمرقندی

مربی رسمی فدراسیون مربی رشته یوگا و CX کسب مقام…
نسرین سمرقندی

نسترن سمرقندی

رشته:

مصی معلمیان

دارای مدرک مربیگری از فدراسیون يوگا مربی آیینگار  و یوگا نیدرا…

مصی معلمیان

رشته:

رکسانا قسمتی

مربی درجه 3 یوگا 17 سال سابقه فعالیت در این…

رکسانا قسمتی

رشته:

error: