تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: یوگا

مهلاسادات رضاتوفیقی

مربی یوگا فعال در استان اصفهان…

مهلاسادات رضاتوفیقی

رشته:

شهرزاد زمانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کارشناس ورزشی تربیت…

شهرزاد زمانی

رشته:

مهسا شریف افشار

مهسا شریف افشار

رشته:

مریم خادم

مربی درجه 3 یوگا مربی درجه 3 ژیمناستیک تئوری…

مریم خادم

رشته:

اکرم مختاریان

مدرک مربیگری درجه ۳ یوگا مدرک داوری بین المللی…

اکرم مختاریان

رشته:

وحید دانشور

مدرک مربیگری درجه سه یوگا مدرک مدرسی یوگا مدرک…

وحید دانشور

رشته:

علیرضا رضایی

10سال تمرین گروهی و انفرادی یوگا با مربی در…

علیرضا رضایی

رشته:

تکتم کاشانی

• مدرک یوگا از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران •…

تکتم کاشانی

رشته:

فاطمه فتاحی

من دارای مدرک مربی گری یوگا از فدراسیون ورزشهای…

فاطمه فتاحی

رشته:

عبدالرضا مهرگانی

شروع فعالیت های ورزشی از سال 68 کارشناش ارشد…

عبدالرضا مهرگانی

رشته:

error: