تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: بیلیارد

وحید بیات

مربی رسمی فدراسیون بولینگ و بیلیارد رییس کمیته آموزش استان…

وحید بیات

رشته:

نیما متقی

20 سال سابقه کاری در دو رشته اسنوكر و پاكت…

نیما متقی

رشته:

مرتضی ترابی

مربی اسنوکر و بیلیارد دارای چندین عنوان قهرمانی در سطح…

مرتضی ترابی

رشته:

error: