تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: فوتبال

مرتضی افروز

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت ورزشی مدرک مربیگری :…

مرتضی افروز

رشته:

سید عبدالرحیم مختاری

دارای مدرک مربیگری فوتبال cآسیا…

سید عبدالرحیم مختاری

رشته:

آرش شیرزادی دهکهنه

دارای باشگاه ورزشی بلوط بلند دهدز شرکت در مسابقات لیگ…

آرش شیرزادی دهکهنه

رشته:

حجت عباسعلی زاده

مربیگری فوتبال D آسیا…

حجت عباسعلی زاده

رشته:

ابوالفضل کارچانی

مربی فوتبال اراک…

ابوالفضل کارچانی

رشته:

رجبعلی فیروز

دارای مدرک مربی گری Afcآسیایی و مدرک مربی گری از…

رجبعلی فیروز

رشته:

ابوالفضل بابازاده

مربی مهرگستران فجر…

ابوالفضل بابازاده

رشته:

امیرحسین زارعی

بازی در لیگ برتر نوجوانان کشور لیگ یک کشور لیگ…

امیرحسین زارعی

رشته:

محمد زارعی

مدرک B آسیا مربی تیم های پرسپولیس جوان تهران ۸۵…

محمد زارعی

رشته:

مجتبی دوسه

مربی فوتبال و فوتسال دهلران…

مجتبی دوسه

رشته:

error: