تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: فوتبال

بهرام اسماعيلى

داراى مدرک A كنفدراسيىون فوتبال آسيا و مدرس حال حاضر…

بهرام اسماعيلى

رشته:

مرتضی شوهانی

دکترای فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران مربی درجه یک بدنسازی…

مرتضی شوهانی

رشته:

هادی زمانی

مربی رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا مربی باشگاه پاس قوامین استعدادیاب…

هادی زمانی

رشته:

عرفان روغنی

عرفان روغنی

مربی رسمی فدراسیون فوتبال ایران -FIFA،AFC و IFMARC سرمربی باشگاه…
عرفان روغنی

عرفان روغنی

رشته:

فریدون زبیدانی

مربی فوتبال سابقه حضور در باشگاه فولاد خوزستان سابفه حضور…

فریدون زبیدانی

رشته:

داریوش پارسا

دارای مدرک داوری درجه 2 و مربیگری c آسیا در…

داریوش پارسا

رشته:

کمال الدین حاصل زاده

دارای مدرک مربیگری درجه B از کنفدراسیون فوتبال آسیا دارای…

کمال الدین حاصل زاده

رشته:

محمد برومند نسب

کسب مدرک مربیگری B کنفدراسیون آسیا در سال ۱۳۹۸ مدرک…

محمد برومند نسب

رشته:

مظفر اسدی

مربی رسمی فوتبال کنفدراسیون آسیا آموزش فوتبال پایه آدرس باشگاه…

مظفر اسدی

رشته:

محمد خالد دودمان

بیش از 10 سال سابقه علمی و ورزشی در رشته…

محمد خالد دودمان

رشته:

error: