جدول قیمت و طرح ها

طرح خود را برای درج آگهی ویژه در سایت انتخاب نمایید

درج اطلاعات شما در قسمت مربیان ورزشی ویژه

بیشتر دیده شدن اطلاعات و صفحه شما و قرارگیری در بخش ویژه صفحات سایت با خرید طرح های ویژه

01

برنزی

400000 ریال /20روز

 • نمایش در اکثر صفحات
 • 1 آگهی ویژه فعال
 •  20 روز نمایش در ویژه ها
 • پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب

02

استاندارد

500000 ریال /30روز

 • صفحات سایت و کانال تلگرام
 • 1 آگهی ویژه فعال
 •  30 روز نمایش در ویژه ها
 • پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب

03

نقره ای

1200000 ریال /90روز

 • صفحات سایت و کانال تلگرام
 • 1 آگهی ویژه فعال
 •  90 روز نمایش در ویژه ها
 • پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب

04

طلایی

2000000 ریال /180روز

 • صفحات سایت و کانال تلگرام
 • 1 آگهی ویژه فعال
 •  180 روز نمایش در ویژه ها
 • پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب