ورزشهای پهلوانی

معرفی مربیان فعال در رشته های مختلف ورزشهای پهلوانی

آخرین مربیان ثبت شده در رشته های پهلوانی

حمید اردوخانی

مربی کشتی فعال در جوادیه تهران

حمید اردوخانی

رشته:

سید رضا سیدعزیزی

نایب قهرمان لیگ برتر کشتی آزاد مربی […]

سید رضا سیدعزیزی

رشته:

امید خیری

مسابقات اموزشگاه تهران ۴۲ کیلو گرم مقام […]

امید خیری

رشته:

وحید فتحی نیا

مقام اول دانشجویان منطقه ۳ کشتی چند […]

وحید فتحی نیا

رشته:

وحید کمری

دارای عنوانی قهرمانی کشتی استان هرمزگان و […]

وحید کمری

رشته:

علی اکبر لطفی

مربی درجه ۳ رشته کشتی آزاد سابقه […]

علی اکبر لطفی

رشته:

جمال اسدی

مربی کشتی آزادفعال در شهرستان سلطانیه زنجان […]

جمال اسدی

امین عباسی

کاردانی و کارشناس رشته علوم ورزشی و […]

امین عباسی

رشته:

لطيف شادنوش

۳۳سال سابقه در کشتی ودر مربیگری در […]

لطيف شادنوش

رشته: