تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی کیک جیتسو

کوثر اسماعیل پور

ده سال سابقه ی کار دارم و […]

کوثر اسماعیل پور

رشته:

علی شیربندی

مربی رزمی فعال در کرج

علی شیربندی

رشته:

سعید جعفری

مربی و داور رسمی فدراسیون در رشته […]

سعید جعفری

رشته:

سیده فاطمه حسینی

مربی کیک جیتسو (M-M-A) مربی بدنسازی ، […]

سیده فاطمه حسینی

رشته: