تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی شنا

نرگس جوادی

مربی شنا فعال در اردبیل

نرگس جوادی

رشته:

حمیده صفرنوراله

مربی شنا و نجات غریق فعال در […]

حمیده صفرنوراله

رشته:

حسن ایرانمنش

مربی و داور رسمی فدراسون شنا ناجی […]

حسن ایرانمنش

رشته:

مهسا پیرمحمدی

داور و مربی درجه ۳ شنا منجی […]

مهسا پیرمحمدی

رشته:

زینب یوسفی

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی […]

زینب یوسفی

رشته:

سهیلا حیدراوغلی

مربی شنا فعال در بیجار کردستان

سهیلا حیدراوغلی

رشته:

اسمهان اهوازی

مربی شنا فعال در اهواز

اسمهان اهوازی

رشته:

معصومه عباسی

مربی شنا منجی غریق کوهنورد رییس هیات […]

معصومه عباسی

رشته:

سعیده صائبی

غواصی ناجی مربی شنا

سعیده صائبی

رشته:

سحر خسروی

مربی شنا فعال در شرق تهران

سحر خسروی

رشته:

نمایش بیشتر