تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی جیتسا

فاطمه مطلبی

نایب ریس استان مازندران شغل پرسنل انتظامی […]

فاطمه مطلبی

رشته:

ملیحه باقری

مربی در رشته های ورزشی کاراته و […]

ملیحه باقری

رشته:

سمانه اتحاد

قهرمان چندین دوره مبارزات آزاد کشور فنی […]

سمانه اتحاد

رشته:

مهدی ایرانی نژاد

قهرمان آسیا و جهان ریاست سبک جیتسا […]

مهدی ایرانی نژاد

رشته:

کیانوش نجفی

دارای 17 سال سابقه رزمی در رشته […]

کیانوش نجفی

رشته: