تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی ووشو

رضا نشاطی

دکتری تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش مدیریت […]

رضا نشاطی

رشته:

رحیم داسدار فرد

داری مدرک مربی درجه 3 از فدراسیون […]

رحیم داسدار فرد

رشته:

مجید چزانی شراهی

دارای ۲۲سال سابقه مربیگری ۱۵سال سابقه داوری […]

مجید چزانی شراهی

رشته:

غلامرضا غلامی

مربی ووشو فعال در شهر اهواز

غلامرضا غلامی

رشته:

امیر آقامحمدی

دانشجو کارشناسی تربیت بدنی حرفه ای شاخه […]

امیر آقامحمدی

رشته:

ناصر خضرنژاد

مربی رسمی رشته ووشو ساندا مربیگری درجه […]

ناصر خضرنژاد

رشته:

آرش عزیزی نهاوندی

مربیگری درجه سه و داوری درجه سه […]

آرش عزیزی نهاوندی

رشته:

حسام معانی

مربی درجه 2 کونگ فو و درجه […]

حسام معانی

رشته:

سید قاسم کاهانی

مربی درجه یک فدراسیون ووشو مربی درجه […]

سید قاسم کاهانی

رشته:

حمید مفتاحی

مربی و داور فدراسیون ووشو کشور آموزش […]

حمید مفتاحی

رشته:

نمایش بیشتر