تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: جوجیتسو

ناصر علیزاده زو

۲۷ سال سابقه ورزش حرفه‌ای در رشته های جوجیتسو ،دفاع…

ناصر علیزاده زو

رشته:

مهدی سلیمی

مربیگری درجه  1و داوری و قهرمانی استانی و کشوری در…

مهدی سلیمی

رشته:

مجید قلندرآبادی

مربی جوجیتسو و دفاع شخصی مسئول فضای مجازی جوجیتسو استان…

مجید قلندرآبادی

رشته:

هادی خدایی

رئیس هیئت جودو تربیت بدنی سپاه پاسداران شهرستان خمینی شهر…

هادی خدایی

رشته:

عمار ممبینی

دارنده دان 5 جوجیتسو و دان 6 جهانی کاراته داور…

عمار ممبینی

رشته:

error: