تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: موی تای

حامد پورسلیمی

عضو کمیته فنی و عضو شورای سیاست گذاری سازمان جهانی…

حامد پورسلیمی

رشته:

محمدرضا علیزاده

بیش از 25 سال فعالیت در عرصه قهرمانی، مربیگری ملی…

محمدرضا علیزاده

رشته:

علی جراد

مربی تای کیک بوکسینگ، بوکس شطرنج و فیتنس با قهرمانی…

علی جراد

رشته:

محمد موسوی

مربی موی تای کیک بوکسینگ دان ۴ فدراسیون مسئول کیک…

محمد موسوی

رشته:

مهدی پاشایی

دبیر سبک ذن شین کای فدراسیون ورزشهای رزمی ایران نایب…

مهدی پاشایی

رشته:

فرهاد صادقی

قهرمان آسیا و قهرمان چندین دوره کشوری در رشته کیک…

فرهاد صادقی

رشته:

بهروز عظیمی

مربی ملی فدراسیون ورزش های رزمی شوت فایتینگ‌ ، موی…

بهروز عظیمی

رشته:

سیدحمید موسوی

19سال به طور حرفه ای ورزش کردم ، از سال…

سیدحمید موسوی

رشته:

سعید قادری

آموزش حرفه ای موی تای مربی و داور ملی و…

سعید قادری

رشته:

مجید رهبری

چندین دوره قهرمان کشور  در اساتیل های کیک بوکسینگ ـ…

مجید رهبری

رشته:

error: