تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: ووشو

امیر آقامحمدی

دانشجو کارشناسی تربیت بدنی حرفه ای شاخه آمادگی جسمانی مربی…

امیر آقامحمدی

رشته:

ناصر خضرنژاد

مربی رسمی رشته ووشو ساندا مربیگری درجه دو از فدراسیون…

ناصر خضرنژاد

رشته:

آرش عزیزی نهاوندی

مربیگری درجه سه و داوری درجه سه از فدراسیون ووشو…

آرش عزیزی نهاوندی

رشته:

رضا نشاطی

کارشناس ارشد تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی عضو…

رضا نشاطی

رشته:

حسام معانی

مربی درجه 2 کونگ فو و درجه 3 ووشو رییس…

حسام معانی

رشته:

سید قاسم کاهانی

مربی درجه یک فدراسیون ووشو مربی درجه یک فدراسیون کاراته…

سید قاسم کاهانی

رشته:

حمید مفتاحی

مربی و داور فدراسیون ووشو کشور آموزش هنر رزمی ووشو…

حمید مفتاحی

رشته:

زکریا حیاتی

مربی ووشو مربی و داور رسمی فدراسیون و عضو کمیته…

زکریا حیاتی

رشته:

مصطفی زمانی

مربی و داور رسمی فدراسیون ووشو به صورت عمومی و…

مصطفی زمانی

رشته:

علیرضا قَلباربَند

مربی ارشد وینگ چون کونگ فو(درجه دو تکنسینی) و سلاح…

علیرضا قَلباربَند

رشته:

error: