تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: غواصی

علی مرادی گنجه

مربی غواصی جزیره کیش…

علی مرادی گنجه

رشته:

امیر ارکان فر

نجات غریق و مربی غواصی تحت سیستم آموزشی CMAS مربی…

امیر ارکان فر

رشته:

ابراهیم پورثانی

مدرس غواصی مدرس غواصی تک ستاره آدرس باشگاه : کلوپ…

ابراهیم پورثانی

رشته:

ماکان فریزندی

مربی غواصی برگزاری دوره های غواصی از مبتدی تا پیشرفته…

ماکان فریزندی

رشته:

آرزو شهرآزاد

مربی غواصی آموزش غواصی از مبتدی تا پیشرفته 3 سال…

آرزو شهرآزاد

رشته:

محمدرضا چغامه

مربی غواصی برگزاری دورهای غواصی از مبتدی تا پیشرفته برگزاری…

محمدرضا چغامه

رشته:

کسری صاحب الزمانی

مربی غواصی آموزش به صورت حرفه ای و از مبتدی…

کسری صاحب الزمانی

رشته:

احسان زینتی

مربی شنا و غواصی آموزش به صورت حرفه ای تهران…

احسان زینتی

رشته:

محمد فهیما

آموزش غواصی بصورت تضمینی از یک ستاره تا چهار ستاره…

محمد فهیما

رشته:

error: