تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: غواصی

سعیده صائبی

مدرس غواصی و مربی شنا در استان اصفهان…

سعیده صائبی

رشته:

امیر ارکان فر

نجات غریق و مربی غواصی تحت سیستم آموزشی CMAS…

امیر ارکان فر

رشته:

علی مرادی گنجه

مربی غواصی جزیره کیش…

علی مرادی گنجه

رشته:

ابراهیم پورثانی

مدرس غواصی مدرس غواصی تک ستاره آدرس باشگاه :…

ابراهیم پورثانی

رشته:

ماکان فریزندی

مربی غواصی برگزاری دوره های غواصی از مبتدی تا…

ماکان فریزندی

رشته:

آرزو شهرآزاد

مربی غواصی آموزش غواصی از مبتدی تا پیشرفته 3…

آرزو شهرآزاد

رشته:

محمدرضا چغامه

مربی غواصی برگزاری دورهای غواصی از مبتدی تا پیشرفته…

محمدرضا چغامه

رشته:

کسری صاحب الزمانی

مربی غواصی آموزش به صورت حرفه ای و از…

کسری صاحب الزمانی

رشته:

احسان زینتی

مربی شنا و غواصی آموزش به صورت حرفه ای…

احسان زینتی

رشته:

محمد فهیما

آموزش غواصی بصورت تضمینی از یک ستاره تا چهار…

محمد فهیما

رشته:

error: