تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: شنا

محمد حسین مداحی

مربی شنا…

محمد حسین مداحی

رشته:

فرزانه زهرایی

مربی و نجات غریق…

فرزانه زهرایی

رشته:

زهرا تقی لو

مربی شنا، ناجی درجه ۲، داور درجه ۳ نجات…

زهرا تقی لو

رشته:

سمانه ملکیان

مربی درجه سه شنا، آب درمانی، نجات غریق درجه…

سمانه ملکیان

رشته:

سارا عباس زاده

مربی درجه 3 شنا، ناجی درجه 2…

سارا عباس زاده

رشته:

عطیه سیدابوالقاسم

مربی شنا…

عطیه سیدابوالقاسم

رشته:

فریده آزادفلاح

از سال ۷۶ مشغول به کار هستم در استخرهای…

فریده آزادفلاح

رشته:

مرضيه بهادر

نجات غريق درجه يك سال ٨٦ مربيگري شنا سال…

مرضيه بهادر

رشته:

رضوان افخمی اردکانی

مربی شنا بانوان کرج…

رضوان افخمی اردکانی

رشته:

سید حسین نجات

در سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ مدرک نجات غریق…

سید حسین نجات

رشته:

error: