آزمون سنجش شخصیت ورزشی

  • اگر با شادی و رغبت ورزش نمی‌کنید، شاید معنایش این باشد که تحرک بدنی با شخصیت شما سازگار نیست و تنها راه‌حل، این است که ورزش و فعالیتی مطابق با خلق و خوی خودتان بیابید. برای اینکه بفهمید چه نوع فعالیتی با خلق و خوی شما تناسب بیشتری دارد، به سوالات زیر پاسخ بدهید و بعد، نتیجه آزمون را بخوانید....


ارسال این آزمون به دوستانمان :

ارسال با واتس آپ

error: