ورزشهای ماجراجویانه

معرفی مربیان فعال در رشته های مختلف ورزشهای ماجراجویانه

آخرین مربیان ثبت شده در رشته های ورزشهای ماجراجویانه

محبوبه حسن زاده

مربی راهنمای کوهپیمایی و کوهنوردی سطح باشگاه

محبوبه حسن زاده

رشته:

مجید ثقفی

مربیگری یخ و برف درجه ۳ مربیگری […]

مجید ثقفی

رشته:

مهدی شاه رخی

دارای مدرک مربی راهنمای کوه پیمایی و […]

مهدی شاه رخی

رشته:

علی کرد

دارای مدرک مربیگری درجه 3 سنگنوردی طبیعت […]

علی کرد

زهرا رسولی ریزی

گواهینمامه مربیگری کوهپیمایی و کوهنوردی راهنمای کوهستان […]

زهرا رسولی ریزی

رشته:

علیرضا خالقی

مربی کوهنوردی فعال در یزد

علیرضا خالقی

رشته:

مسلم قربانی دولت شانلو

مربی کوهنوردی فعال در بجنورد لیدر طرح […]

مسلم قربانی دولت شانلو

رشته:

شهناز مسیبی تبریزی

مربی راهنمای کوهستان

شهناز مسیبی تبریزی

رشته:

ابوالقاسم عالی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه مربی […]

ابوالقاسم عالی

رشته: