تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی کوهنوردی

شاهو زمانی

مربی کوهپیمایی سطح باشگاه

شاهو زمانی

رشته:

علی جمالی فشی

مربی درجه 3 کوهپیمایی مربی درجه 3 […]

علی جمالی فشی

رشته:

محبوبه حسن زاده

مربی راهنمای کوهپیمایی و کوهنوردی سطح باشگاه

محبوبه حسن زاده

رشته:

غلامرضا خلیل آبادی

مربی درجه ۳ کوهپیمایی مدت ۳۲ سال […]

غلامرضا خلیل آبادی

رشته:

مجید ثقفی

مربیگری یخ و برف درجه ۳ مربیگری […]

مجید ثقفی

رشته:

مهدی شاه رخی

دارای مدرک مربی راهنمای کوه پیمایی و […]

مهدی شاه رخی

رشته:

زهرا رسولی ریزی

گواهینمامه مربیگری کوهپیمایی و کوهنوردی راهنمای کوهستان […]

زهرا رسولی ریزی

رشته:

علیرضا خالقی

مربی کوهنوردی فعال در یزد

علیرضا خالقی

رشته:

ابوالقاسم عالی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه مربی […]

ابوالقاسم عالی

رشته:

مسلم قربانی دولت شانلو

مربی کوهنوردی فعال در بجنورد لیدر طرح […]

مسلم قربانی دولت شانلو

رشته:

نمایش بیشتر