تبلیغات

برچسب: آموزش کاراته

علی محمد شعبانی

رئیس سبک کیوکوشین کاراته استان همدان و …

علی محمد شعبانی

رشته:

حسین پورعباس

مربی و داور رسمی فدراسیون کاراته و …

حسین پورعباس

رشته:

سید رضا حسینی

سرمربی تیم ملی سازمان جهانی دای دو …

سید رضا حسینی

رشته:

سید مجتبی موسوی

مربی‌کاراته کنترلی مربی کاراته‌ ازاد مربی فول …

سید مجتبی موسوی

رشته:

مرتضی خاتمی

قهرمان کیوکوشین کاراته کشور قهرمان کیک بوکسینگ …

مرتضی خاتمی

رشته:

احمد صافی

مربی جهانی کاراته ، مربی تیمهای ملی …

احمد صافی

رشته:

سیده شفق اشرف السادات

مربی درجه دو ملی داور رفری مسئول …

سیده شفق اشرف السادات

رشته:

فاطمه هدایت نژاد

از 8 سالگی مشغول به یاد گیری …

فاطمه هدایت نژاد

رشته:

مرضیه کرد

مربیگری درجه دو ملی در رشته کاراته …

مرضیه کرد

رشته:

محمد حسین اسکندری

دارای عناوین قهرمانی استانی،کشوری،آسیایی و…….. نماینده سبک …

محمد حسین اسکندری

رشته:

error: