تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی کراس فیت

محسن پورمحمدی

دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم […]

محسن پورمحمدی

رشته:

علیرضا نیک فرجام

مربی کراسفیت فعال در تهران

علیرضا نیک فرجام

رشته:

علی غلامی

عضو کمیته اجرایی سازمان لیگ کراسفیت کشور […]

علی غلامی

رشته:

سمیه جزی

مربی بدنسازی و کراسفیت ۲سال باشگاه آریانا […]

سمیه جزی

رشته:

راضیه معماریان

کارشناس تربیت بدنی، مربیگری بدنسازی، آمادگی جسمانی، […]

راضیه معماریان

رشته:

حمید حاتمی فرد

مربی کراس فیت فعال در استان قزوین

حمید حاتمی فرد

رشته:

سعید شقایی

دارای مدرک دان ۴ کاراته چندین دوره […]

سعید شقایی

رشته:

داوود امینی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ( دانشگاه علامه […]

داوود امینی

محمدرضا خاکشور

مربی کراس فیت، آمادگی جسمانی، بدنسازی و […]

محمدرضا خاکشور

رشته:

حسن نجفی

کارشناس تربیت بدنی ، داور و مربی […]

حسن نجفی

رشته:

نمایش بیشتر