تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

برچسب: آموزش کنگ فو

ابراهیم حسینی حوری پسند

دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی مربیگری درجه 3 کونگ فو مربی…

ابراهیم حسینی حوری پسند

رشته:

عليرضا مختاری

از سن هشت سالگی وارد ورزش کونگفوتوا سنتی شدم شاگرد…

عليرضا مختاری

رشته:

حمید محمدی راد

مربی کونگ فوتوآ سنتی مربی درجه 3 آذربایجان شرقی شهرستان…

حمید محمدی راد

رشته:

سعید صلاحت میانرزی

رشته ورزشی کونگ فو و ووشو رییس کمیته داوران هیات…

سعید صلاحت میانرزی

رشته:

علی اسدی

از سال 77 تا سال 96  انجام مربیگری کونگ فو…

علی اسدی

رشته:

سمیه مظاهری

نماینده کونگ فو چینی (وو وی تائو ) و چی…

سمیه مظاهری

رشته:

سهیلا مظاهری

نماینده کونگ فو چینی (وو وی تائو ) و چی…

سهیلا مظاهری

رشته:

error: