تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

برچسب: آی کی دو

محمد صادق محمدپور

سوابق اجرایی : مسئول کمیته ی نمایشات مسئول کمیته ی…

محمد صادق محمدپور

رشته:

محسن فتحی

مربی درجه 3 آی کی دو و کیک بوکسینگ دبیر…

محسن فتحی

رشته:

مرتضی فخار

مسئول آی کی دو استان البرز مربی و داور رسمی…

مرتضی فخار

رشته:

مهدی غلامعلی زاده

دارای مدرک مربیگری از فدراسیون هنرهای رزمی و دارنده مدرک…

مهدی غلامعلی زاده

رشته:

رضا مهری

مربیگری در رشته های آی کی دو و جیت کاندو…

رضا مهری

رشته:

پیمان کیاوش

نماینده رسمی سبک در استان عضو کمیته مربیان انجمن ملی…

پیمان کیاوش

رشته:

مسعود آریان مهر

سبک ایران آی کی دو . آی کی کای ده…

مسعود آریان مهر

رشته:

 محمد وطن نیا

مربی ممتاز در رشته آیکیدو مِی سِی کای سال ۱۳۹۰:…

 محمد وطن نیا

رشته:

سید سیامک حسینی

نماینده آی کی دو استان کردستان آی کی دو ،…

سید سیامک حسینی

رشته:

مهدی نعمتی

رنشی مهدی نعمتی بنیانگذار آی کی دو و آی کی…

مهدی نعمتی

رشته:

error: