تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

برچسب: انشین کاراته

طیبه سروش

نایب رئیس انشین کاراته ایران و خاور میانه دان 5…

طیبه سروش

رشته:

علی افضلی

مربی دفاع شخصی و انشین کاراته آدرس باشگاه : استان…

علی افضلی

رشته:

محمد محبوبی

مربی دفاع شخصی و انشین کاراته مربی درجه 3 ملی…

محمد محبوبی

رشته:

علی مقدم

مربی و داور فدراسیون مربی درجه 3 مربی برجسته انشین…

علی مقدم

رشته:

مهدی مهدی زاده

دبیر انشین کاراته استان خوزستان مربی و داور بین المللی…

مهدی مهدی زاده

رشته:

احسان فریدونی

نماینده انشین کاراته استان خوزستان مربی دفاع شخصی نیروهای مسلح…

احسان فریدونی

رشته:

error: