تبلیغات

برچسب: باشگاه تکواندو اصفهان

بهزاد حاجی حسینی

مربی بین المللی و داور رسمی درجه …

بهزاد حاجی حسینی

رشته:

محمد سلیمانی

مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو

محمد سلیمانی

رشته:

امین ابوالحسنی

مدرک مربیگری درجه ۳ تکواندو داوری درجه …

امین ابوالحسنی

رشته:

error: