تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

برچسب: مربی کاراته جنوب تهران

مهدی احمدی

داور بین المللی و مسئول داوران سبک دای دو جو…

مهدی احمدی

رشته:

ام البنین قربانی

مربی درجه یک  کاراته و مربی آموزش پرورش 15 سال…

ام البنین قربانی

رشته:

محمد مقدسی

دان ٣ كاراته دو ( دايدو جوكو ) دان ٣…

محمد مقدسی

رشته:

محمد دهی زاده

مربی و داور رسمی فدراسیون کاراته در رشته دای دو…

محمد دهی زاده

رشته:

error: