تبلیغات

برچسب: مربی کیک بوکسینگ تهران

امیر آریا صفری

مربی و داور درجه یک و بین المللی فدراسیون…

امیر آریا صفری

وحید فارسی

مربیگری و داوری بین المللی کیک بوکسینگ چندین دوره…

وحید فارسی

امیر آریاصفری

آموزش هنر رزمی کیک بوکسینگ در پنج استایل معتبر…

امیر آریاصفری

error: