تبلیغات

مربی کیک بوکسینگ

حسین دلشاد

موسس آکادمی ورزشهای رینگی مربی چندین قهرمان […]

حسین دلشاد

مسعود کریم وند

مربی تیم ملی بزرگسالان کیک بوکسینگ در […]

مسعود کریم وند

تورج علی عنصری

دکتری مدیریت ورزشی ریاست انجمن کیک بوکسینگ […]

تورج علی عنصری

محمد بهرام جودری

مربی و داور بین المللی فدراسیون ورزش‌های […]

محمد بهرام جودری

نیما عالشی

مربی و داور رسمی فدراسیون انجمن های […]

نیما عالشی

بهنام عباسی

آموزش اصولی کیک بوکسینگ بصورت خصوصی از […]

بهنام عباسی

حسن بختیاری

مربی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزش های رزمی […]

حسن بختیاری

محسن کردعلیوند

فوق لیسانس آسیب شناسی ورزشی از سال […]

محسن کردعلیوند

عباس آسترکی

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی […]

عباس آسترکی

علی شمسی پور

قهرمان مسابقات جهانی ايتاليا، قهرمان تورنمنت آذربايجان […]

علی شمسی پور