تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی آیکیدو

محمد صادق محمدپور

سوابق اجرایی : مسئول کمیته ی نمایشات […]

محمد صادق محمدپور

رشته:

سعید نعمت اللهی

آیکیدو دارنده مدرک بین المللی از کشور […]

سعید نعمت اللهی

رشته:

رضا مهری

مربیگری در رشته های آی کی دو […]

رضا مهری

رشته:

بهرام جعفری پور

ایکیدو گیلان – ناصری دوجو ایکیدو هنر […]

بهرام جعفری پور

رشته:

مرتضی فخار

مسئول آی کی دو استان البرز مربی […]

مرتضی فخار

رشته:

مهدی غلامعلی زاده

دارای مدرک مربیگری از فدراسیون هنرهای رزمی […]

مهدی غلامعلی زاده

رشته:

علی معروفی

بنیانگذار هنر رزمی آیکیدو در ایران و […]

علی معروفی

رشته:

محسن فتحی

مربی درجه 3 آی کی دو و […]

محسن فتحی

رشته:

سید سیامک حسینی

نماینده آی کی دو استان کردستان آی […]

سید سیامک حسینی

رشته:

احمد علی آق ساقلو

آی کی دو آی کی کای ایران […]

احمد علی آق ساقلو

رشته:

نمایش بیشتر